Glaucoma

Diagnòstic i tractament

Què és el glaucoma?

El glaucoma és una malaltia ocular en la que es produeix un augment de la pressió intraocular deguda a la dificultat de drenatge de l’humor aquós. Aquesta pressió ocular elevada, actuant durant cert temps, produeix una atròfia progressiva i irreversible de les fibres del nervi òptic que pot portar a la ceguesa.

El pacient no s’adona dels canvis que s’estan produint degut a que en un inici s’altera el camp de visió perifèric i a més és un procés indolor. Per això és molt important realitzar revisions rutinàries de la pressió ocular per detectar als pacients que pateixen aquesta malaltia.

L’objectiu del tractament del glaucoma és disminuir la pressió ocular i evitar la progressió dels danys del nervi òptic. Les alteracions en el camp visual prèvies al control de la malaltia no són reversibles, per aquest motiu és important detectar la malaltia precoçment.

En la majoria de casos, aquesta malaltia es pot controlar fent servir col·liris. En els casos en què el tractament amb col·liris no és suficient, s’ha de recórrer a l’ús del làser i a la cirurgia.

Més Informació