MESURES DE PREVENCIÓ DAVANT EL COVID-19

Per a nosaltres, la seguretat dels nostres pacients és fonamental. És per això pel que en el context actual sanitari de risc d’infecció per COVID-19, hem implementat les mesures oportunes per a la prevenció d’aquesta infecció i garantir la seguretat i la salut dels nostres pacients.

Mesures de prevenció davant COVID-19 en Centre de Salut Ocular:

 • Rentat de mans amb sabó i solució desinfectant abans i després de cada consulta.
 • Ús de mascareta en totes les instal·lacions.
 • Utilització de làmines protectores especials en aquells instruments en què la distància amb el pacient és menor.
 • Desinfecció de les superfícies de la consulta entre visita i visita.
 • Desinfecció o esterilització amb productes homologats en l’àmbit hospitalari de tot aquell material d’exploració que entra en contacte amb el pacient.
 • Ajust d’agendes per evitar acumulació de pacients en les àrees d’espera.
 • Distribució dels pacients abans de la visita en tres sales diferents per limitar el nombre d’aquests en cada sala als estàndards de distància i seguretat.
 • Tramitació de prova PCR a aquells pacients quirúrgics, prèvia a la cirurgia.

Així mateix, es requereix la col·laboració dels nostres pacients per complementar totes aquestes mesures:

 • Ús de solució hidroalcohòlica per a la desinfecció de mans, que es troba en la recepció de el centre.
 • Respectar la distància de seguretat entre pacients, d’1,5 m
 • Utilització de màscara de forma correcta durant la visita
 • Procurar anar a la consulta sense acompanyant, i si és imprescindible, procurar que sigui un de sol.
 • En el cas que el pacient sigui conscient d’haver estat amb una altra persona amb símptomes recentment, o presentar un quadre clínic sospitós d’infecció, suspendre la visita i re-programar després de les dues setmanes pertinents de confinament.