Cirurgia de la cataracta

Aquesta cirurgia es recomana als pacients que pateixen d’una opacitat del cristal·lí (cataracta).

La cirurgia de cataracta es realitza amb anestèsia tòpica (gotes) i sedació i de manera ambulatòria. De forma excepcional es requereix una anestèsia local més profunda i fins i tot general en pacients no col·laboradors.

La cirurgia es fa per mitjà d’equips d’ultrasò, utilitzant la tècnica de la facoemulsificació. Aquesta tècnica s’efectua a través d’incisions de 2.2 a 2.7 mm, consisteix en realitzar una obertura de la càpsula del cristal·lí per mitjà de la peça d’ultrasò, per desfer la cataracta i extreure-la del sac capsular. Una vegada que tenim el cristal·lí buit es col·loca al seu interior una lent intraocular, prèviament calculada per compensar les diòptries del cristal·lí natural i a més a més compensar les diòptries que tenia el pacient en les seves ulleres (miopia, hipermetropia, astigmatisme, presbícia). (miopia, hipermetropia, astigmatisme, presbícia).

En la major part dels casos no cal fer servir punts de sutura degut a que la microincisió que es realitza es segella per ella mateixa.

El tipus de lent intraocular que s’implanta per substituir el cristal·lí pot ser de diferents tipus, en general són:
Lents monofocals: corregeixen les diòptries de visió llunyana però no les de visió propera. Per tant, en el postoperatori, el pacient necessitarà unes ulleres per llegir.
Lents multifocals o Premium: lents que permeten corregir les dues graduacions tant en visió propera com llunyana.
Lents tòriques: són lents que corregeixen l’astigmatisme. Tant poden ser monofocals com multifocals.
La cirurgia làser de cataracta no està massa estesa i el làser només es fa servir en els passos inicials de la cirurgia. És per aquest motiu que pràcticament tots els cirurgians oftalmòlegs fan servir la tècnica d’ultrasò per a la cirurgia de cataracta.