Cirurgia estrabisme

L’estrabisme està provocat per un dèficit motor que fa que els dos ulls no estiguin alineats.

La cirurgia de l’estrabisme consisteix en actuar sobre els músculs responsables i debilitant-ne uns i reforçant-ne altres aconseguir corregir la desviació ocular. Per realitzar-ho s’ha de mesurar prèviament la desviació de cada pacient i aplicar la correcció adequada a cada cas.

Si la desviació és molt gran, a vegades no només serà necessari sobre els músculs de l’ull afectat sinó que també en l’ull sa.

A vegades es necessita una segona cirurgia per acabar de compensar petites desviacions residuals que poden quedar després de la primera cirurgia.

En el cas dels nens es fa anestèsia general. En el cas dels adults, en els que només s’ha d’actuar sobre un dels ulls, es pot realitzar anestèsia local més sedació.