Consulta

El Centre de Salut Ocular està registrat com a Centre Sanitari de la Generalitat, amb el número de registre sanitari EO8578761.

La consulta compta amb diferents equips de diagnòstic i exploració, per poder revisar la salut ocular global dels pacients i detectar immediatament qualsevol patologia ocular.

Equipament CSO:

Refractòmetre

Tomògraf corneal Pentacam

Topògraf/aberròmetre

Campímetre monitorat

Paquímetre Ecògraf

Biòmetre òptic Sweep-Source d’última generació

OCT retina / Nervi òptic / Angio OCT / Segment anterior d’última generació

Làser Yag