Equip

Comptem amb diversos especialistes i equips de diagnòstic i exploració per a revisar la salut ocular global dels pacients, detectar patologies i tractarles adequadament.

Dr. Jorge Armentia Pérez de Mendiola

Oftalmologia general | Cirurgia | Superfície Ocular | Cirurgia de cataracta | còrnia | cirurgia refractiva.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Navarra

Especialista en Oftalmologia via MIR en el Servei d’Oftalmologia de l’Hospital de Bellvitge (Barcelona)

Responsable de la Secció de Còrnia i Superfície ocular de l’Hospital del Mar (Barcelona).

Cofundador del Centre de Salut Ocular del Vallès (CSO) l’any 1996 i especialista en Cirurgia Refractiva (cirurgia de la miopia, hipermetropia, astigmatisme, presbícia), Cirurgia de Cataracta, Cirurgia de Còrnia, Superfície Ocular i Glaucoma.

Dra. Ana Matheu Fabra  Ana Matheu

Oftalmologia general | cirugia | Superfície Ocular | Cirurgia de cataracta | Neuroftalmología

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Central de Barcelona. Hospital Clínic.

Especialista en Oftalmologia via MIR en el Servei d’Oftalmologia de l’Hospital del Mar (Barcelona).

Adjunta del Servei d’Oftalmologia Pediàtrica de l’Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona).

Especialista del CSO en Oftalmologia pediàtrica mèdica i quirúrgica: estrabisme, ull gandul (ambliopia), patologia lacrimal i d’altres patologies infantils oftalmològiques.
a
.

Dra. Ester Casas Gimeno Ester Casas

Oftalmologia pediàtrica

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Central de Barcelona. Hospital Clínico.

Especialista en Oftalmología vía MIR en el Servicio de Oftalmología del Hospital del Mar (Barcelona).

Adjunta del Servicio de Oftalmología Pediátrica del Hospital San Joan de Deu (Barcelona).

Especialista del CSO en Oftalmología pediátrica médica y quirúrgica: estrabismo, ojo vago (ambliopía), patología lagrimal y otras patologías infantiles oftalmológicas.

Dr. Pere García Bru
Pere

Àrea de Retina

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Especialista en Oftalmologia via MIR en el Servei d’Oftalmologia de l’Hospital de Bellvitge (Barcelona), 2006-2010. Actualment, Adjunt del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital de Bellvitge (Barcelona), des de 2010.

Especialista en Retina Mèdica (patologia de màcula, patologia vascular de la retina, retinopatia diabètica, patologia inflamatòria de la retina, làser i injeccions intravítries) i Retina Quirúrgica (despreniment de retina, forat macular, membrana epiretinal, cirurgia de la retinopatia diabètica i altres).

Dra. Marta Fortuny López

Oculoplàstica | Cirurgia d’Òrbita, parpelles, llagrimals

Llicenciada en medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Oftalmologia al Centre d’Oftalmologia Barraquer (Barcelona).

Membre de l’equip facultatiu del departament d’Òrbita i Oculoplàstica del Centre d’Oftalmologia Barraquer (Barcelona), del 2013 al 2021.

Especialista del CSO en Oculoplàstica (patologies: retracció palpebral, parpella caiguda, bosses o excés de pell palpebral, tumors oculars, cella caiguda, ) i Cirurgia d’Òrbita, Parpelles, Vies Llagrimals.

Miriam Hijano Sánchez

Optometria | Refraccionista

Noemí Forniés López

Administració.
Atenció al pacient.

Carla Villalta Cazorla 

Administració.
Atenció al pacient.