Cirugía de retina

La cirurgia de retina engloba les tècniques quirúrgiques per solucionar els problemes vitriretinals.

La principal tècnica quirúrgica que es fa servir en cirurgia de retina és la vitrectomia posterior. Aquesta tècnica consisteix en entrar a la part posterior del globus ocular a través d’unes microincisions i a través d’aquestes i ajudats per instrumental altament especialitzat, s’eliminen les hemorràgies en vitri, es solucionen despreniments de retina, s’extreuen membranes epiretinals, es tracten amb profunditat retinopaties diabètiques greus, es fan tractaments amb làser de retina i altres patologies de la retina.

La vitrectomia posterior es realitza per mitjà d’anestèsia local juntament amb sedació i de manera ambulatòria.