Oftalmologia general

L’Oftalmologia General consisteix en fer les revisions oftalmològiques rutinàries, destinades a comprovar la salut ocular dels nostres pacients.

Així doncs no es tracta tan sols de comprovar la visió i la graduació sinó de valorar tots els paràmetres tant anatòmics com funcionals del globus ocular així com de la coordinació entre els dos globus oculars i l’integritat del sistema visual.

Amb aquestes revisions oftalmològiques s’aconsegueix detectar i prevenir patologies oculars freqüents i no tant freqüents i tractar-les apropiadament.

Revisions

Les revisions oftalmològiques també ens informaran de l’evolució d’aquestes patologies.

A banda de les revisions oftalmològiques programades, al Centre de Salut Ocular, atenem aquells problemes oculars que no poden esperar, les urgències oftalmològiques.

Les urgències oftalmològiques poden ser de diferent tipus, des de problemes lleus fins a aquells que poden posar en perill la visió del pacient. A la consulta d’urgències es valora el problema, es diagnostica i es tracta o es dirigeix el cas cap als diferents especialistes de què disposa el Centre de Salut Ocular.

 Detecció precoç

En oftalmologia hi ha una sèrie de malalties en les quals retardar el seu tractament pot fer que la funció o no visual no es desenvolupi adequadament (com en el cas de l’estrabisme i l’ambliopia o ull gandul) o que es deteriori de manera irreversible (com en el cas del glaucoma).

D’aquesta manera, els efectes de graduació corregits a temps, permeten en tot moment mantenir una visió correcta. Per aquest motiu els controls periòdics són molt importants per a la detecció i solució precoç de tots aquests problemes.

 Seguiment i control

Hi ha moltes patologies oculars que són cròniques, i malgrat que estan diagnosticades i controlades amb un tractament adequat, s’han de valorar regularment. Per aquest motiu el seguiment periòdic i els controls específics d’aquestes malalties asseguren en tot moment l’eficàcia del tractament i la salut ocular.

Contactologia

La contactologia consisteix en l’adaptació de lents de contacte de diferents materials i dissenys per compensar problemes refractius com la miopia, hipermetropia, astigmatisme i presbícia. D’aquesta manera es pot prescindir de l’ús de les ulleres durant unes hores al dia.

L’adaptació consisteix en mesurar el defecte ocular i les proves amb diferents models de lentilles, materials i mesures per arribar a un ús satisfactori per part del pacient de la lent de contacte.

També hi ha lents de contacte especials per tractar problemes específics com per exemple queratocon, anirídia, astigmatisme irregular, etc.