Cirurgia del Glaucoma

En aquells casos en els que el control de la pressió ocular elevada (glaucoma) no és possible per mitjà dels col·liris, per mantenir la pressió ocular a un nivell suficientment baix i que el nervi òptic no se’n ressenti s’ha de recórrer al tractament a través del làser (trabeculoplàstia làser) o per mitjà de cirurgia (Trabeculectomia).

La Trabeculoplàstia làser és el tractament del glaucoma per mitjà del làser. En aquesta tècnica es fan uns impactes amb el làser en la superfície de drenatge de l’humor aquós de l’ull (malla de la trabècula) per intentar augmentar la facilitat de drenatge d’aquest. Tan sols es pot realitzar en aquells pacients en els quals l’anatomia de l’ull permeti que la malla de la trabècula sigui visible.

Actualment, com alternativa comptem amb tècniques d’implantació de diferents dispositius de drenatge d’humor aquós que en determinades indicacions baixen la pressió ocular i minimitzen les complicacions de la cirurgia del glaucoma.

Aquestes tècniques s’efectuen a la consulta i només requereix anestèsia tòpica (gotes).

La Trabeculectomia és la cirurgia del glaucoma per excel·lència tot i que cada vegada estan apareixent noves tècniques. Bàsicament la cirurgia del glaucoma consisteix en crear una comunicació entre la càmera anterior de l’ull i l’espai sota la conjuntiva. D’aquesta manera l’excés d’humor aquós que provoca l’augment de pressió ocular es drena cap a l’espai de sota la conjuntiva per mantenir la pressió ocular a nivells normals. Per evitar la cicatrització excessiva que acabaria obstruint la via de drenatge es fan servir determinades medicines que modulen la cicatrització de la zona que s’ha intervingut.

Aquesta tècnica requereix una anestèsia local (retrobulbar) juntament a una sedació i es realitza de forma ambulatòria.