Cirurgia Refractiva

Què és la cirurgia refractiva?

És el conjunt de procediments quirúrgics que poden corregir els defectes de refracció: miopia, hipermetropia, astigmatisme i presbícia, que permeten reduir o eliminar la necessitat de fer servir ulleres o lents de contacte per veure-s’hi bé.

Hi ha diferents tècniques dins la cirurgia refractiva. Fer-ne servir una o una altra depèn de múltiples variants, com poden ser l’edat, el defecte refractiu, la quantitat de diòptries de defecte que s’han de corregir, l’estat de l’anatomia ocular… Per aquest motiu, abans de plantejar una cirurgia refractiva és fonamental fer una primera visita en la que es realitzen una sèrie de proves i exploracions que ens portaran a decidir si el pacient és un candidat òptim per la cirurgia i es pot intervenir i quina tècnica fer servir en aquest cas concret.

Disposem de diferents tècniques per eliminar les diòptries. Bàsicament es divideixen en dos grups:

  • Les que treballen sobre la còrnia: la més emprada és la tècnica LASIK
  • Les que consisteixen en la introducció d’una lent intraocular per corregir el defecte refractiu. Dins d’aquest grup hi ha dues tècniques:
    – Les lents intraoculars fàquiques (EVO+VISIAN ICL)
    – La cirurgia de cristal·lí (Lents premium)

LASIK

La tècnica LASIK permet l’ús del làser Excímer per a la cirurgia de correcció refractiva (miopia, hipermetropia, astigmatisme). Consisteix en aixecar una fina lentícula cornial o flap i a continuació s’aplica el làser Excímer en les capes profundes. El làser modifica la curvatura cornial per corregir el defecte refractiu del pacient i fins i tot irregularitats òptiques de la seva còrnia per millorar la qualitat visual. Un cop s’ha corregit es col·loca una altra vegada el flap sobre la zona en la que ha actuat el làser.

La LASIK pot corregir defectes refractius miops de fins a 7-8 diòptries de miopia, 4-5 diòptries d’hipermetropia i 4-5 diòptries d’astigmatisme.

La cirurgia es realitza de manera bilateral, amb anestèsia tòpica (gotes) i la duració aproximada és d’uns vuit minuts per cada ull.

Abans de l’exploració és fonamental un estudi complet de la capacitat de la còrnia del pacient per tolerar aquest tipus de cirurgies.

Aquesta tècnica es reserva sobretot per a pacients joves sense problemes de presbícia.

També es pot fer servir la LASIK per corregir un defecte refractiu residual després d’una cirurgia de cataractes o de cristal·lí. A la suma d’aquestes dues tècniques se li diu Bioptics (Cirurgia de cristal·lí + LASIK).

Lents intraoculars

a. Lent intraocular fàquica (EVO+VISIAN ICL)

És un tipus de cirurgia refractiva reservada a aquells pacients que no presenten presbícia i en els que no es pot realitzar cirurgia LASIK, ja sigui per un número elevat de diòptries o per alguna contraindicació cornial (còrnia fina, còrnia amb tipografies sospitoses de no reaccionar bé davant d’una cirurgia làser).

La lent que s’implanta és d’un material biocompatible (copolímer de col·lagen) i abans de la cirurgia s’han de realitzar tot un seguit de mesures per determinar la potència i la longitud de la
lent ICL específica per a cada pacient.

La cirurgia es realitza amb anestèsia tòpica i sedació i consisteix en la introducció de la lent prèviament seleccionada en l’espai existent entre l’iris i el cristal·lí. D’aquesta manera la lent corregeix el defecte refractiu del pacient (miopia, hipermetropia, astigmatisme) respectant la funció del seu cristal·lí d’enfocar en visió propera.

“Vídeo d’implantació de la lent fàquica ICL”

b. Cirurgia del cristal·lí + lents Premium

Aquesta cirurgia s’indica a aquells pacients amb defectes refractius (miopia, hipermetropia, astigmatisme) que a més a més tenen presbícia. És a dir que el seu cristal·lí ja no és capaç d’enfocar en visió propera. En general són pacients que es veuen obligats a dur correcció òptica de prop i de lluny.

Les lents Premium són les lents intraoculars d’última generació que permeten corregir simultàniament els defectes refractius en les dues distàncies, visió llunyana (miopia, hipermetropia, astigmatisme) i visió propera (presbícia). Això s’aconsegueix per mitjà d’un disseny en la seva superfície que fa que la lent tingui dos (lents bifocals) i fins a tres focus de visió (lents trifocals –focus de lluny, intermedi, de prop-). cosa que permet al pacient treballar en totes les distàncies.

A l’igual que en totes les tècniques refractives s’ha de fer un estudi preoperatori que ens informarà de la idoneïtat d’aquesta tècnica en un determinat pacient.

La cirurgia és bàsicament una cirurgia com la de la cataracta, però en aquest cas no hi ha una opacitat del cristal·lí sinó que substituïm el cristal·lí prèsbita per la lent Premium individualitzant cada cas per tal de corregir simultàniament el defecte refractiu en visió llunyana i propera.

La cirurgia es realitza amb anestèsia tòpica i sedació i dura uns 15 minuts.

La recuperació postoperatòria és ràpida i al cap de dos o tres dies des de la cirurgia el pacient es pot reincorporar amb normalitat a la seva rutina habitual.