Cirugia Lagrimal

Es prescriu la cirurgia lacrimal en aquells casos d’obstrucció lacrimal en els que en posterioritat a les mesures inicials de massatge lacrimal fins als sis mesos d’edat no hi ha una resposta al tractament.

Entre els sis i vuit mesos i l’any, any i mig es realitza un sondatge lacrimal. Aquesta cirurgia consisteix en canalitzar el sistema lacrimal amb anestèsia general per tal de desobstruir-lo. És una cirurgia ràpida i simple però que algunes vegades s’ha de repetir si la resposta és menor del que s’espera.

En aquells casos en més grans de l’any i mig en els que hi ha una obstrucció o el sondatge fracassa, es realitza una dilatació de la via lacrimal, amb una sonda inflable. Aquesta sonda dilata la via lacrimal de manera més efectiva i generalment s’aconsegueixen bons resultats. De la mateixa manera que amb la primera cirurgia aquesta també es realitza amb anestèsia general.

En els casos en què la obstrucció és persistent o el pacient és adult es realitza una cirurgia en la què es crea una via lacrimal nova. Per fer-ho es realitza una petita perforació a la làmina òssia veïna del lacrimal per tal que la llàgrima circuli per aquesta nova via. La perforació òssia es pot realitzar amb làser per via nassal.