Retina

Diagnòstic i tractament

Què es la retina?

La retina equival a la pel·lícula fotogràfica d’una màquina de fotos. És la capa de teixit que es troba a la part posterior de l’ull i recull els estímuls lluminosos per enviar-los a través del nervi òptic al cervell.

La retina pot patir diferents malalties: com serien el despreniment de retina, la retinopatia diabètica, trombosis venoses, la degeneració macular associada a l’edat o a la uveïtis, i altres.

La detecció precoç de les patologies de la retina és de gran importància per la qual cosa es recomana una revisió periòdica en pacients afectats de diabetis, hipertensió arterial o miopia elevada.

Quines patologies pot tenir la retina?

Despreniment de retina

Desprendimiento de retina

Un despreniment de retina és la separació de la retina de la paret ocular degut a l’acumulació de fluid per sota d’aquesta.

Hi ha diferents tipus de despreniments de retina, per exemple els despreniments regmatogènics (causats per l’aparició d’un trencament a la retina per on entra el fluid i desenganxa la retina de la paret ocular), exsudatius (causats per inflamacions, tumors, etc.) i els de tracció (causats per l’aparició de membranes sobre la superfície de la retina que fan tracció i la desprenen).

Degeneració macular

La màcula és la zona central de la retina i és la zona de màxima sensibilitat visual de la mateixa. Quan volem veure quelcom amb detall, ho situem al nivell de la màcula.

La degeneració macular associada a l’edat (DMAE) és una malaltia degenerativa de la màcula que provoca una alteració visual central. Això comporta una important alteració de la visió, ja que el pacient percep les línies deformades o ondulades (metamorfopsies) o una taca (Escotoma) fosca a nivell del centre del seu camp de visió.

Bàsicament hi ha dues grans formes: degeneració macular humida o exsudativa i degeneració macular seca o atròfica, aquesta és més freqüent que la humida.

En aquets moment l’únic tractament possible de la degeneració macular és en la seva forma humida i consisteix en la injecció intravítria de medicines que inhibeixen la proliferació vascular en la màcula, que és l’origen de la degeneració macular humida.

Retinopatia diabètica

Un mal control metabòlic d’una diabetis condueix a diverses complicacions. Una d’aquestes complicacions és la retinopatia diabètica en les seves diferents formes. En aquesta patologia la paret dels capil·lars de la retina s’altera i es poden produir fenòmens d’augment de permeabilitat dels vasos, escapant líquid dels mateixos (Edema macular diabètic) o dificultant la circulació de sang pels capil·lars, provocant una falta d’oxigenació dels teixits (Isquèmia de la retina) que porta a la forma més greu de la retinopatia diabètica, la retinopatia diabètica proliferativa.

Un correcte control dels pacients diabètics preveu l’aparició de la retinopatia i el seu tractament precoç.

Membrana epiretinal

En alguns pacients s’observa el creixement en l’àrea de la màcula d’una membrana fibrosa transparent, anomenada membrana epiretinal. En molts casos, aquesta membrana és molt fina i no produeix símptomes visuals. En altres casos, la membrana es va fent més gruixuda i pateix un procés de contracció que arruga la superfície de la màcula, provocant símptomes visuals com disminució de l’agudesa visual i deformació de les imatges (metamorfopsies). En els casos en què aquesta membrana afecti a la funció visual, es requereix cirurgia de l’extracció de la membrana epiretinal.